THÔNG BÁO

Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ II - năm 2024

21:38, 08/07/2024
.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ II - năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

a. Các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về tỉnh Quảng Ngãi.

b. Các tác giả, nhóm tác giả có quê quán hoặc đang cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về đất nước, con người Việt Nam.

2. Điều kiện xét tặng

a) Các tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật đã được công bố và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, xây dựng, triển lãm, biểu diễn, tác phẩm điện ảnh, phát thanh, truyền hình, bài giảng được công bố trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022, thuộc một trong các chuyên ngành:  Văn học (bao gồm văn xuôi, thơ, nghiên cứu, lý luận, phê bình), Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu (bao gồm biên kịch, đạo diễn), Điện ảnh (bao gồm biên kịch, đạo diễn), Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

b) Tác giả, nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng ở các loại hình nhưng mỗi tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng Giải thưởng về 01 trong 09 chuyên ngành trên.

c) Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng phải là tác phẩm, công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại kể từ khi được công bố, xuất bản.

3. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

Hồ sơ tham dự Giải thưởng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (số 105 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). 

Thời gian tiếp nhận: từ ngày có thông báo đến hết ngày 30/7/2024 (căn cứ theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện).

Chi tiết thông tin: Vui lòng liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: 0905277969, Website: http://sovhttdl.quangngai.gov.vn.

Thành phần hồ sơ và các tài liệu có liên quan, vui lòng quét mã QR: 

 

   
 
 

Xuất bản lúc: 21:38, 08/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.