ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ THÔNG BÁO:

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 

14:52, 11/06/2024
.

Căn cứ Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của Chủ tịch UBND thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024. UBND thị xã Đức Phổ thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

Năm 2024, UBND thị xã có nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã: 44 chỉ tiêu, trong đó: công chức Văn phòng - Thống kê: 07; công chức Tư pháp - Hộ tịch: 08; công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường)/công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 19; công chức Văn hoá - Xã hội: 04; công chức Tài chính - Kế toán: 06.

2. Điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng

Thực hiện theo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của Chủ tịch UBND thị xã. 

Riêng đối với hồ sơ đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo bản photo công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn, giấy tờ ưu tiên (nếu có), kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có)) và 03 bì thư gửi đảm bảo (có dán tem của bưu điện, ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ người nhận); người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, còn gửi kèm theo các mẫu: Phiếu biên nhận hồ sơ (theo mẫu 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 02).

Phiếu đăng ký dự tuyển và các thành phần hồ sơ kèm theo được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, ngoài bìa có ghi đầy đủ các thông tin về hồ sơ và số điện thoại liên hệ.

3. Kinh phí, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/6/2024 đến 17 giờ 00 ngày 05/7/2024 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).

b) Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: số 465 Nguyễn Nghiêm, Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; số điện thoại: 0255.3859631. 

c) Phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mức thu: 400.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp có sự điều chỉnh mức thu phí dự tuyển, giao Phòng Nội vụ thông báo điều chỉnh về mức thu theo đúng quy định.
Lưu ý: Tất cả các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã Đức Phổ, địa chỉ: ducpho.quangngai.gov.vn, tại mục “Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024”.  

Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) liên hệ Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: số 465 đường Nguyễn Nghiêm, Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3859631 để được hướng dẫn giải quyết./.

   

  
 

Xuất bản lúc: 14:52, 11/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.