Xây dựng lộ trình tài chính vững chắc

09:06, 11/06/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc định hình một lộ trình tài chính vững chắc và bền vững cho đất nước, cũng như đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm theo nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về các kế hoạch 5 năm của địa phương. Đồng thời, dự báo tình hình kinh tế, tài chính, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tại địa phương, như tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng của các lĩnh vực sản xuất, ngành hàng và giá các sản phẩm, hàng hóa chủ chốt có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách địa phương trong 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ giúp đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các vùng kinh tế, mà còn là nền tảng cho việc xây dựng một hệ thống tài chính linh hoạt và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong thời gian tới.

Đối với Quảng Ngãi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021- 2025 cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song việc thực hiện kế hoạch tài chính của tỉnh trong hơn 3 năm qua đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là thu ngân sách. Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đề ra chỉ tiêu, bình quân mỗi năm Quảng Ngãi thu ngân sách 21,7 nghìn tỷ đồng. Nhưng từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã thu vượt con số bình quân này. Trong đó, năm 2021 thu ngân sách đạt trên 24 nghìn tỷ đồng; năm 2022 thu trên 34 nghìn tỷ đồng; năm 2023 tổng thu đạt trên 30,66 nghìn tỷ đồng, và 5 tháng đầu năm 2024 số thu ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,2% dự toán năm, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách của tỉnh hiện tại, cũng như dự báo trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ gặp phải những khó khăn, trở ngại nhất định. Nhất là do chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách hằng năm của tỉnh còn phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ sản phẩm lọc hóa dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và nguồn thu nội địa chịu tác động bởi các doanh nghiệp lớn như Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất...

Dự báo tình hình kinh tế là một bước khởi đầu quan trọng để xác định các chỉ tiêu tài chính và kinh tế - xã hội chủ yếu của Quảng Ngãi. Việc đánh giá tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), chỉ số giá tiêu dùng, cũng như tăng trưởng của các lĩnh vực sản xuất, ngành hàng và giá các sản phẩm, hàng hóa chủ chốt sẽ giúp chính quyền tỉnh nắm bắt được bức tranh tổng thể về kinh tế, từ đó xác định đúng các nguồn lực tài chính có thể huy động và sử dụng. Khi chúng ta xác định rõ mục tiêu tổng quát và cụ thể của kế hoạch tài chính sẽ là kim chỉ nam cho các hoạt động tài chính trong giai đoạn 5 năm tới.

PHẠM DANH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:06, 11/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.