Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận, góp ý dự thảo Luật Di sản văn hóa

19:09, 18/06/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 18/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Tại buổi thảo luận, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều ý kiến góp ý.

Tham gia thảo luận, góp ý đối với dự thảo dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đại biểu Lương Văn Hùng - Phó Chánh án TAND tỉnh cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập sau 23 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) là cần thiết. Việc này sẽ góp phần thể chế hóa quan điểm của Đảng về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng. Bên cạnh đó, việc sửa đổi còn tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; đảm bảo tính kế thừa, tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Di sản văn hóa với các luật khác có liên quan như: Luật Lưu trữ, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư...
 
Đại biểu Lương Văn Hùng - Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: V.TÂN
Đại biểu Lương Văn Hùng - Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: V.TÂN
Đại biểu Hùng cũng cho rằng, về sở hữu di sản văn hóa nêu tại Điều 4 dự thảo Luật chưa quy định rõ về hình thức sở hữu riêng, sở hữu chung về di sản văn hóa. Do đó, cần quy định cụ thể thẩm quyền, tiêu chí xác định các hình thức sở hữu đối với di sản văn hóa; nguyên tắc quản lý, bảo vệ, phát huy di sản văn hóa. Dự thảo cũng chưa quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với di sản văn hóa phát sinh giữa cá nhân, tổ chức nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng, người dân nên cần có những quy định cụ thể về việc này.

Góp ý về bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu nêu tại Chương IV, dự thảo Luật không nên quy định về bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu thành 1 chương riêng (Chương IV). Vì theo dự thảo Luật chỉ có 2 loại hình di sản văn hóa là: Di sản vật thể và phi vật thể. Nếu bổ sung một chương riêng như dự thảo Luật thì phát sinh thêm một loại hình di sản nữa và không hợp lý. Do đó, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, hoặc chỉ cần bổ sung thêm trong phần giải thích từ ngữ về giá trị tư liệu là hiện vật có giá trị đặc biệt. Đồng thời, lồng ghép nội dung này vào Chương III về bảo vệ di sản văn hóa vật thể như một loại giá trị di sản tư liệu sẽ phù hợp hơn.

BÁ SƠN - VĂN TÂN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 19:09, 18/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.