Quốc hội triển khai chương trình giám sát năm 2024

14:21, 17/11/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương; các ĐBQH tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội.
Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUỐC HỘI

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Với mục tiêu coi công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; công tác giám sát được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức thực hiện, được triển khai toàn diện, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất.

Trong năm 2023, cùng với tăng cường giám sát công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HỘI.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HỘI.

Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện và đạt kết quả tích cực. Quốc hội tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề.

Trong đó, lần đầu tiên, Quốc hội tiến hành giám sát đồng thời 3 nghị quyết do Quốc hội ban hành liên quan đến 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, ĐBQH có nhiều nỗ lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Trong năm 2024, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề: “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong các hoạt động giám sát; đồng thời trao đổi, thống nhất về nhận thức, nội dung, công tác phối hợp, các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024, góp phần đưa các chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, bảo đảm có hiệu quả cao, đáp ứng sự mong mỏi của người dân và cử tri cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: QUỐC HỘI.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: QUỐC HỘI.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động giám sát. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 843-KL/ĐĐQH15 của Đảng đoàn Quốc hội về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội và Kế hoạch số 370/KH-UBTVQH15 triển khai thực hiện Kết luận số 843.

Căn cứ chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và điều kiện, tình hình thực tế, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các Đoàn ĐBQH bám sát kế hoạch của các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động phối hợp với HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề và gửi báo cáo kết quả theo yêu cầu của các Đoàn giám sát.

Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH trong hoạt động giám sát. Cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm trực tiếp báo cáo, trình bày những vấn đề mà chủ thể giám sát yêu cầu; trường hợp không thể trực tiếp báo cáo, trình bày được thì ủy quyền cho cấp phó của mình theo quy định.

Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc kết luận, kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tập trung đổi mới, tiếp tục tạo chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan Quốc hội. Chú trọng tăng cường giám sát của Đoàn ĐBQH gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giám sát của ĐBQH…

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Xuất bản lúc: 14:21, 17/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.