Video: Thành phố Quảng Ngãi phấn đấu đưa 7 xã lên phường

15:23, 24/09/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, TP.Quảng Ngãi đang phấn đấu đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I. Để đạt được mục tiêu này, TP.Quảng Ngãi đang tập trung đầu tư xây dựng để đưa 7 xã lên phường. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của thành phố nói riêng và của tỉnh Quảng Ngãi nói chung. 

Xuất bản lúc: 15:23, 24/09/2023