[Emagazine]. Biến khát vọng thành hiện thực

07:32, 23/12/2023
.

 

 

PV: Ngày 22/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, tầm vóc và những tác động của Quy hoạch này đối với tỉnh Quảng Ngãi?


Đồng chí ĐẶNG VĂN MINH: Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với triết lý và khát vọng về một Quảng Ngãi “Đa sắc - Hiệp đồng - Khác biệt”, là hình mẫu phát triển của vùng trọng điểm miền Trung và cả nước. Bên cạnh đó, Quy hoạch tỉnh cũng xác định tư duy mới - tầm nhìn xa, với kịch bản, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển trong kỳ quy hoạch là “Phát triển theo hướng hài hòa và bền vững”. Đây là một bản tích hợp các quy hoạch, đóng vai trò định hình không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên. Vì vậy, Quy hoạch tỉnh là công cụ quan trọng để tỉnh hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), phát triển không gian trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện quan điểm và tầm nhìn mới phù hợp với định hướng phát triển đất nước, của Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và của Quảng Ngãi. Phát huy lợi thế đặc điểm, vai trò, vị trí địa lý để tổ chức, bố trí không gian phát triển KT - XH phù hợp. Tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại, hiệu quả kết cấu hạ tầng KT - XH phục vụ đa mục tiêu phát triển. Phát triển hài hòa 3 yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế.

Cảng nước sâu Dung Quất và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang hoạt động hiệu quả là cơ sở quan trọng để hình thành trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia để tạo sức bật mới cho Quảng Ngãi.  Ảnh: Minh Thể
Cảng nước sâu Dung Quất và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang hoạt động hiệu quả là cơ sở quan trọng để hình thành trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia để tạo sức bật mới cho Quảng Ngãi. ẢNH: MINH THỂ

Bên cạnh đó, Quy hoạch tỉnh đã xác định phương án tổ chức các hoạt động KT - XH qua các cấu trúc, gồm 2 trung tâm động lực tăng trưởng (hình thành trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia, trung tâm công nghiệp - dịch vụ của vùng động lực miền Trung tại KKT Dung Quất; phát triển huyện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo); 3 trung tâm đô thị (đô thị trung tâm với TP.Quảng Ngãi là hạt nhân; trung tâm đô thị phía bắc với TX.Bình Sơn là hạt nhân; trung tâm đô thị phía nam - TX.Đức Phổ là hạt nhân); 4 hành lang kinh tế chiến lược (bắc - nam, đông tây phía bắc, đông tây phía nam và hành lang kinh tế kết nối nội vùng phía tây) và 6 không gian kinh tế động lực (cụm đô thị và trung tâm dịch vụ; vùng động lực công nghiệp; vùng kinh tế sinh thái biển; vùng kinh tế rừng xanh; vùng kinh tế nông nghiệp và vùng kinh tế biển đảo).

Đồng thời, xác định phương hướng phát triển các ngành quan trọng, với định hướng là lấy ngắn hạn để xây dựng dài hạn. Trong ngắn hạn, phát triển nhanh dựa trên cơ sở tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực đang có sẵn lợi thế. Trong trung hạn và dài hạn, phân bổ tối đa nguồn lực hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với xu thế phát triển xanh và bền vững.

Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi đáp ứng tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường. ẢNH: TRUNG BÙI
Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi đáp ứng tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường. ẢNH: TRUNG BÙI

PV: Để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí ĐẶNG VĂN MINH: Tỉnh tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, thực tiễn của địa phương. Triển khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch phân khu trong KKT, KCN để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức không gian với tầm nhìn dài hạn. Gắn kết phát triển hạ tầng với phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, logistics, tạo thành hệ sinh thái kinh tế kết nối, tạo nguồn lực từ quy hoạch. Tăng cường liên kết vùng, liên vùng theo Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch cấp quốc gia, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Cầu Cổ Lũy (TP.Quảng Ngãi) được đầu tư hoàn thành, kết nối giao thông tạo động lực để phát triển vùng ven biển Quảng Ngãi.                    ẢNH: MINH THU
Cầu Cổ Lũy (TP.Quảng Ngãi) được đầu tư hoàn thành, kết nối giao thông tạo động lực để phát triển vùng ven biển Quảng Ngãi. ẢNH: MINH THU

Công bố công khai, rộng rãi Quy hoạch tỉnh nhằm quảng bá thu hút các nguồn lực xã hội và để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực hiện Quy hoạch tỉnh. Lựa chọn đầu tư phát triển các công trình có tính chất điểm nhấn, dự án có ý nghĩa lan tỏa để tạo động lực dẫn dắt thúc đẩy nguồn lực xã hội. Tiếp tục ưu tiên đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, logistics theo hướng bền vững. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tăng năng suất cạnh tranh các ngành, lĩnh vực thế mạnh, trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế số.

Một góc TP.Quảng Ngãi: ANH: TL
Một góc TP.Quảng Ngãi: ANH: TL

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên đầu tư cho GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực số; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh, vườn ươm doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

PV: Nhân sự kiện công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí có chia sẻ gì với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh?

Đồng chí Đặng Văn Minh:  Nhiệm vụ đặt ra trong kỳ Quy hoạch là hết sức nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức đang chờ ở phía trước. UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực, đặt quyết tâm cao nhất, quyết liệt trong hành động; phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường; đổi mới mạnh mẽ tư duy có tính chiến lược, tầm nhìn đột phá để có nền tảng tăng trưởng trên cơ sở các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, với mục tiêu là năm sau phải tốt hơn, tiến bộ hơn năm trước.

Huyện Lý Sơn được định hướng thành trung tâm du lịch biển, đảo.
Trong ảnh: Lý Sơn nhìn từ trên cao. ẢNH: THANH TRUNG
Huyện Lý Sơn được định hướng thành trung tâm du lịch biển, đảo. Trong ảnh: Lý Sơn nhìn từ trên cao. ẢNH: THANH TRUNG

Kỳ vọng của tỉnh là hình thành Trung tâm Lọc, hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất và phát triển Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển - đảo theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ; hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch chung xây dựng đô thị, các quy hoạch phân khu chức năng trong KKT Dung Quất. Đây là những nhân tố, động lực cực kỳ quan trọng để kêu gọi đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển KT - XH của tỉnh.

Nhân sự kiện công bố Quy hoạch tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà hãy chung sức, đồng lòng, nêu cao quyết tâm đổi mới, biến khát vọng phát triển Quảng Ngãi thành hiện thực. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!


Thực hiện: PHẠM DANH - XUÂN HIẾU
Trình bày: P.DUNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 07:32, 23/12/2023