Nắng nóng gia tăng cường độ trong những ngày tới

16:55, 08/07/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Trong 24 giờ qua khu vực vùng núi Quảng Ngãi có nắng nóng vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến  34.5 - 35.5 độ C, độ ẩm thấp nhất 60 - 65%. Dự báo ngày 9/7, khu vực vùng núi Quảng Ngãi có nắng nóng vài nơi, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34.5 - 35.5 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 55 - 65%. 

   Mời nghe đọc bản tin:

Ngày 10/7, khu vực Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34.5-36.5 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 55 - 65%. 

Trong 72 giờ đến 120 giờ tới, nắng nóng gia tăng về cường độ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi cao hơn; độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Khả năng từ ngày 13/7 nắng nóng suy giảm dần, sau đó có khả năng chấm dứt.  

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Thông tin chi tiết:

Thời điểm dự báo 

Khu vực ảnh hưởng 

Nhiệt độ cao  nhất (oC)

Độ ẩm tương  đối thấp nhất  (%)

Thời gian  

nóng (giờ)

Ngày  

9/7/2024

Huyện Trà Bồng, Sơn Hà,  Minh Long, Ba Tơ 

34.5 - 35.5o

55 - 65% 

12 giờ - 13 giờ

Ngày  

10/7/2024

Huyện Trà Bồng, Sơn Hà,  Minh Long, Ba Tơ 

34.5 - 36.5o

55 - 55% 

12 giờ - 14 giờ 30 phút

Huyện Sơn Tây 

34 - 36o

55 - 65% 

12 giờ 30 phút - 14 giờ

Huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Mộ Đức, TX.Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa,  Nghĩa Hành

34 - 36o

50 - 60% 

11 giờ 30 phút - 14 giờ 30 phút

 

PV

Xuất bản lúc: 16:55, 08/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.