Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về công tác bảo mật và an toàn thông tin

10:21, 14/06/2024
.

Việc triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan đảng, chính quyền thành phố mang lại nhiều hiệu quả, hỗ trợ cải cách, đơn giản hóa, tiết kiệm về nhân lực và thời gian, bảo đảm độ tin cậy…

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 13/6, Ban Cơ yếu Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin của thành phố cho thấy: Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị của địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhận thức về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cơ yếu và trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ yếu của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Đội ngũ làm công tác cơ yếu trong các cơ quan đảng, công an, quân sự, viện kiểm sát nhân dân được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong công việc; phát huy tốt vai trò tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng cơ yếu quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Việc triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan đảng, chính quyền thành phố mang lại nhiều hiệu quả, hỗ trợ cải cách, đơn giản hóa, tiết kiệm về nhân lực và thời gian, bảo đảm độ tin cậy.

Tuy nhiên, số lượng biên chế cán bộ cơ yếu tại một số đơn vị còn hạn chế, gây khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp người thay thế khi đi công tác, nghỉ phép, ốm đau hay đi tập huấn nghiệp vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ cơ yếu chưa được tổ chức thường xuyên; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ yếu của cán bộ, nhân viên cơ yếu tại các đơn vị chưa đồng đều.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Thành ủy, ghi nhận và biểu dương việc thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ; quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo mật, an toàn thông tin, các quy định của pháp luật có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, tuyên truyền đưa các thông tin mật trên không gian mạng.

Thời gian tới, Thành ủy Đà Nẵng cần chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp trên địa bàn thành phố thường xuyên quan tâm, rà soát, củng cố, tổ chức, đào tạo, bổ sung cán bộ làm công tác cơ yếu; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin, triển khai chữ ký số chuyên dùng công vụ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai mạng liên lạc cơ yếu tại một số đơn vị cấp quận, huyện nhằm tiến tới từng bước triển khai đồng bộ, thống nhất mạng liên lạc cơ yếu trên toàn tỉnh. Quan tâm việc đưa nội dung quản lý nhà nước về cơ yếu vào chương trình giảng dạy tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị của thành phố…

Theo Chinhphu.vn

  

Xuất bản lúc: 10:21, 14/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.