Nếu không ghi điểm trong trụ cột hạ tầng số, tòa soạn có thể bị điểm Yếu

14:55, 06/06/2023
.

Là trụ cột đáng chú ý với 19 chỉ tiêu và 24 điểm, hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin là trụ cột quan trọng trong việc quyết định mức độ trưởng thành của một tòa soạn trong chuyển đổi số báo chí.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters


5 trụ cột, 42 tiêu chí

Đầu tháng 6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Bộ Chỉ số gồm 5 trụ cột và 42 tiêu chí đánh giá.

Bộ Chỉ số sẽ phân loại mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí trên cả nước thành 5 nhóm, từ yếu đến xuất sắc.

Đây là căn cứ để tạo lập cơ sở dữ liệu chuyển đổi số báo chí với các thông tin, số liệu xác thực.

Cụ thể, mô hình đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí, bao gồm 5 trụ cột: Một là, chiến lược; hai là, hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin; ba là, sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn; bốn là, độc giả, khán giả, thính giả và năm là mức độ ứng dụng công nghệ số.

Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí (10 chỉ số thành phần và 42 tiêu chí).

Tổng thang điểm đánh giá đạt tối đa của Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí là 100 điểm.

Số điểm này được chia cho 5 trụ cột với thang điểm tối đa như sau:

Chiến lược: 18 điểm; hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin: 24 điểm; sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn: 20 điểm; Độc giả, khán giả, thính giả: 23 điểm; mức độ ứng dụng công nghệ số: 15 điểm

Mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí sẽ được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được của 5 trụ cột và được xếp hạng theo 5 thứ bậc từ Yếu đến Xuất sắc.

Cụ thể: Nếu đạt dưới 50 điểm, tòa soạn chỉ đạt mức Yếu trong mức độ chuyển đổi số báo chí. Khi con số này đạt từ 50 đến dưới 60 điểm, tòa soạn đạt mức Trung bình; từ 60 đến dưới 70 điểm, mức Khá, từ 70 đến 80 điểm - ở mức Tốt và trên 80 điểm, mức Xuất sắc.

 

Trụ cột hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin

Trong 5 trụ cột, hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin là trụ cột đáng chú ý nhất với số lượng tiêu chí lớn nhất - 19 tiêu chí.

Cụ thể, trụ cột hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin có 3 thành phần chính:

Một là, chỉ số Hạ tầng số, gồm 2 tiêu chí:

Cơ quan báo chí có kho lưu trữ dữ liệu chung để kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số của cơ quan báo chí (video, hình ảnh và âm thanh, …).

Cơ quan báo chí có kết nối Internet băng rộng cáp quang.

Hai là, chỉ số Nền tảng số, gồm 11 tiêu chí:

Có ứng dụng các phần mềm để nâng cao tốc độ biên tập, sản xuất tin, bài, dễ dàng tác nghiệp từ xa; hoặc có hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện; hoặc có ứng dụng phần mềm trực tuyến và các nền tảng công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây giúp phóng viên, biên tập viên dễ dàng xử lý thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Có thực hiện phân phối nội dung báo chí trên các nền tảng sẵn có (trang web, mạng xã hội uy tín và các nền tảng công nghệ số trong nước) hoặc trên các nền tảng tự xây dựng, vận hành (trang web, ứng dụng trên mobile, tablet, smartTV,…).

Có áp dụng hệ thống quản trị nội dung (CMS) trong quá trình sản xuất, phân phối nội dung.

Có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung vào các quy trình nghiệp vụ của tòa soạn và các bộ phận khác để tối ưu hóa hoạt động.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các quy trình nghiệp vụ của tòa soạn và các bộ phận khác để tối ưu hóa hoạt động.

Có đổi mới toàn diện hệ thống sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số: cá nhân hóa nội dung/ đa nền tảng/ báo chí di động/ báo chí xã hội/ báo chí dữ liệu/ báo chí sáng tạo/ báo chí thị giác/ siêu tác phẩm báo chí,…

Có các kênh thông tin riêng trên các mạng xã hội như: Facebook, Twitter, YouTube,…

Ứng dụng các giải pháp/ các nền tảng hỗ trợ không gian làm việc ảo (Skype, Zoom,... hoặc ứng dụng tương đương khác).

Sử dụng các nền tảng tiên tiến để thực hiện các hoạt động tiếp thị (email, SMS, thông báo đẩy,…).

Ứng dụng nền tảng trực tuyến có tường phí hoạt động (áp dụng mô hình thu phí với những nội dung trải nghiệm được cá nhân hóa, quyền lựa chọn nguồn tin để theo dõi, giới thiệu tin tức theo thị hiếu cá nhân).

Ứng dụng công nghệ để phát hiện, hỗ trợ ngăn chặn vi phạm bản quyền báo chí.

Ba là, chỉ số An toàn thông tin, gồm 6 tiêu chí:

Máy chủ của cơ quan báo chí được cài đặt phòng, chống mã độc.

Máy trạm của cơ quan báo chí được cài đặt phòng, chống mã độc.

100% Hệ thống thông tin của cơ quan báo chí được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ.

100% Hệ thống thông tin của cơ quan báo chí triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt.

Định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định.

Có đội ngũ chuyên trách bảo đảm an toàn thông tin.

Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin cũng là trụ cột được tính điểm nhiều nhất trong thang điểm 100 - 24 điểm.

Việc công bố xếp hạng mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện và công bố hàng năm.

Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://mic.gov.vn/ và Cổng thông tin Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số báo chí tại địa chỉ https://pdt.gov.vn/

Theo THI UYÊN/Nhandan.vn


 

TỪ KHÓA: hạ tầng chỉ tiêu

Ý kiến bạn đọc


.