Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08:21, 11/09/2023
.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1036/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam

Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 18/9/2023.

* Ông Trần Thanh Nam sinh năm 1964, quê quán tỉnh Đồng Tháp, học vị Tiến sĩ.

Ông Trần Thanh Nam được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 20/9/2013 theo Quyết định 1698/QĐ-TTg.

Theo Quyết định 4496/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam được phân công:

- Chỉ đạo lĩnh vực chế biến, thị trường nông sản, bao gồm: Xây dựng và tổ chức thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực chế biến, thương mại, phát triển thị trường nông sản;

- Chỉ đạo lĩnh vực phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bao gồm: Xây dựng chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện phát triển, xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

- Công tác đào tạo bao gồm công tác đào tạo của các trường thuộc Bộ, đào tạo nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Đổi mới và phát triển hợp tác xã và các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp;

- Phụ trách chung về công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp; 

- Phụ trách công tác khuyến nông;

- Quản lý ngành nghề, dịch vụ nông thôn và cơ điện nông nghiệp;

- Quản lý ngành muối;

- Chỉ đạo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư, tham gia các nội dung có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đối với các dự án đầu tư công, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án ODA, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực: Kinh tế hợp tác, HTX; phát triển ngành nghề nông thôn; xây dựng nông thôn mới; chế biến, thị trường nông sản; quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; khuyến nông; muối; giáo dục đào tạo;

- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Quản lý nhà nước đối với các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp trong ngành và phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội Trung ương liên quan đến nhiệm vụ của ngành;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo phân công;

- Ủy viên phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga;

- Theo dõi các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo Chinhphu.vn

 

 

Xuất bản lúc: 08:21, 11/09/2023
TỪ KHÓA: bổ nhiệm

Ý kiến bạn đọc


.