Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân

21:50, 03/06/2024
.

Chiều 3/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.

Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo Quân chủng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, 5 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng Phòng không-Không quân đã đạt được trong suốt mấy chục năm qua.

Nhấn mạnh, lịch sử ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Phòng không-Không quân luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, Chủ tịch nước khẳng định: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, anh dũng, kiên cường lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, viết nên những trang sử hào hùng, hun đúc nên nhiều bài học quý báu của Quân đội nói chung, Quân chủng nói riêng.

Chủ tịch nước nêu rõ, tình hình thế giới, khu vực đang và sẽ có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng gia tăng, trong đó có cả những đe dọa đến không gian sinh tồn và phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không-Không quân đặt ra ngày càng lớn.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quân chủng Phòng không-Không quân cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của phòng không-không quân trong chiến tranh hiện đại và yêu cầu xây dựng thế trận phòng không-không quân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Quân chủng cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; rà soát toàn bộ các mục tiêu, yêu cầu phấn đấu về đích sớm so với yêu cầu mà Đảng đã đề ra.

Cùng với đó, Quân chủng cần quán triệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhất là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc để tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả, trọng tâm là những kế sách trong xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận phòng không nhân dân, không quân toàn quân rộng khắp, vững chắc, nhiều tuyến, nhiều tầng, khép kín các mục tiêu, khu vực chiến lược cũng như toàn bộ lãnh thổ quốc gia, vùng trời của Tổ quốc; củng cố tiềm lực, sức mạnh, phương thức tác chiến phòng không-không quân hiện đại.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: Quân chủng cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp thu và ứng dụng hiệu quả trình độ khoa học công nghệ vào huấn luyện, chiến đấu; nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, nâng cao độ tin cậy của các loại vũ khí, khí tài, trang bị, từng bước cải tiến, đổi mới trang thiết bị, sản xuất phụ tùng, linh kiện thay thế; khai thác sử dụng hết tính năng tác dụng của các loại vũ khí, khí tài hiện có. Tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội tiếp tục mua, sắm, bổ sung vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp điều kiện kinh tế đất nước.

Chủ tịch nước lưu ý, Quân chủng Phòng không-Không quân cần chú trọng chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; lấy xây dựng con người là trung tâm, cốt lõi là xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, củng cố nền tảng, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân chủng trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Quân chủng cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, tham gia có hiệu quả vào các chương trình “xóa đói, giảm nghèo”, phòng chống thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực trong bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Quân chủng Phòng không-Không quân là quân chủng kỹ thuật quân sự gắn liền với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Vì vậy Quân chủng phải chủ trì và phối hợp các lực lượng khác làm chủ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vươn tới làm chủ không gian vũ trụ, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước tin tưởng với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân chủng Phòng không-Không quân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lập chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ của Quân chủng Phòng không-Không quân; thăm sở chỉ huy Trung tâm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Theo Nhandan.vn

  
 

Xuất bản lúc: 21:50, 03/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.