Sắp xếp đơn vị hành chính: Sớm giải quyết những tồn tại 

08:47, 21/11/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại cần tập trung xử lý.

Trụ sở làm việc của một đơn vị thuộc huyện Tây Trà.
ẢNH: BS
Trụ sở làm việc của một đơn vị thuộc huyện Tây Trà. ẢNH: BS

Đến nay, Quảng Ngãi giảm 1 ĐVHC cấp huyện và giảm 11 ĐVHC cấp xã; số cán bộ, công chức (CB, CC) dôi dư do sắp xếp, sáp nhập là 461 người. Trong đó, CB, CC cấp huyện, cấp xã là 235 người và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 226 người. Theo quy định, chậm nhất là 5 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC có hiệu lực thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CB, CC ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC mới bảo đảm đúng theo quy định. Điều này có nghĩa là chậm nhất ngày 1/2/2025, phải hoàn thành sắp xếp số CBCC dôi dư.

Để giải quyết số CB, CC dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ đối với số CB, CC dôi dư, với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm làm việc có đóng BHXH đối với CB, CC, viên chức, người lao động và 3 triệu đồng/năm làm việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Thực hiện chính sách trên, các địa phương đã giải quyết chế độ chính sách cho 183/235 CB, CC và 226 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tuy nhiên, hiện số lượng CB, CC, viên chức ở huyện Trà Bồng và ở các xã của huyện Trà Bồng, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Ba Tơ và Lý Sơn dôi dư vẫn còn nhiều. Trong đó, số CB, CC, viên chức khối đảng và chính quyền ở huyện Trà Bồng dôi dư 40 người. Tính đến ngày 1/10/2023, số CB, CC cấp xã ở các huyện còn dôi dư 52 người, trong đó Trà Bồng 7 người, Bình Sơn 19 người, Lý Sơn 18 người và Ba Tơ 6 người. 

Theo lãnh đạo huyện Trà Bồng, sau khi sắp xếp, số CB, CC, viên chức của huyện thuộc diện phải tinh giản là rất lớn và huyện đã cố gắng, nhưng vẫn chưa sắp xếp xong. Hiện ở khối đảng và chính quyền của huyện còn dôi dư 40 người và CBCC cấp xã dôi dư 7 người. Điều này gây áp lực rất lớn cho việc sắp xếp, bố trí CBCC của huyện. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, quản lý, bảo vệ công trình, trụ sở các cơ quan làm việc của huyện Tây Trà cũ dôi dư cũng gặp nhiều khó khăn.

Trước những tồn tại sau khi sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh, cử tri nhiều địa phương đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần có giải pháp tối ưu cho vấn đề này.

Trả lời kiến nghị trên, tại Công văn số 4470/BNV-CQĐP ngày 11/8/2023, Bộ Nội vụ cho rằng, Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2026 đã quy định cụ thể các trường hợp không bắt buộc sắp xếp ĐVHC. Chương II Nghị quyết đã quy định cụ thể việc kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của ĐVHC hình thành sau sắp xếp. Mặt khác, theo Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đã giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành trung ương và địa phương có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục các bất cập trong công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và hoàn thiện chính sách pháp luật làm cơ sở cho việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 08:47, 21/11/2023

Ý kiến bạn đọc


.