Liên đoàn Lao động huyện Mộ Đức: Đồng hành cùng đoàn viên, lao động

22:07, 25/06/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mộ Đức Lê Minh Tưởng xoay quanh nội dung này.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà LĐLĐ huyện Mộ Đức đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023?

Ông Lê Minh Tưởng: Hiện nay, LĐLĐ huyện Mộ Đức có 78 công đoàn cơ sở (CĐCS), với gần 2.400 công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ). Chất lượng CN, VC, LĐ ngày càng được nâng lên với phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức phấn đấu, rèn luyện, tự học tập nâng cao trình độ, năng động, sáng tạo và tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ mới. Những năm qua, LĐLĐ huyện Mộ Đức tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, CN, VC, LĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CN, VC, LĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Liên đoàn Lao động huyện Mộ Đức khen thưởng cho đoàn viên, công nhân tiêu biểu tại Ngày hội công nhân năm 2022.    Ảnh: Tr.Phương
Liên đoàn Lao động huyện Mộ Đức khen thưởng cho đoàn viên, công nhân tiêu biểu tại Ngày hội công nhân năm 2022.    Ảnh: Tr.Phương

Hằng năm, các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương gắn với các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã vận động đoàn viên, CN, VC, LĐ tham gia ủng hộ các quỹ và thực hiện công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái do các cấp, ngành phát động. Trong đó, các cấp công đoàn huyện Mộ Đức nhận phụng dưỡng 47 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Vận động đoàn viên, CN, VC, LĐ hiến trên 3.000 đơn vị máu và đóng góp vào Quỹ Tấm lòng vàng Lao động để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... 
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn và nhiều đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Mộ Đức được Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên khen thưởng. Cụ thể, LĐLĐ huyện Mộ Đức tặng giấy khen cho 90 tập thể, 210 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 115 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể...

PV: Hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CN, VC, LĐ được triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Minh Tưởng: Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CN, VC, LĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của mình, các cấp công đoàn trong huyện đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn thực hiện chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Qua đó, phát huy vai trò đại diện cho tập thể người lao động trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đưa vào các điều khoản có lợi hơn cho người lao động; tỷ lệ doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 100%.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Mộ Đức tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về triển khai nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động đến các CĐCS. Hiện nay, Mộ Đức có 3 bếp ăn tập thể phục vụ tại chỗ nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao chất lượng khẩu phần ăn cho người lao động. Ngoài ra, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nhiệm kỳ qua được LĐLĐ huyện Mộ Đức tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

PV: Những định hướng lớn của Công đoàn huyện Mộ Đức trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là gì?

Ông Lê Minh Tưởng: Đại hội Công đoàn huyện Mộ Đức xác định, mục tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, CN, VC, LĐ. Vì đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CN, VC, LĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là hoạt động thường xuyên nên cần ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Trong đó, CĐCS khu vực sản xuất thực hiện tốt việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, trọng tâm là tiền lương, điều kiện làm việc. Công đoàn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm nhận trách nhiệm duy trì hài hòa, ổn định quyền lợi theo quy định của pháp luật và các cam kết.

Trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, khẳng định vai trò chủ thể của tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên cơ sở quy định của pháp luật. Sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị, trách nhiệm của người sử dụng lao động, phát huy truyền thống dân tộc, văn hóa của doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Nâng cao năng lực của đoàn viên trong tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Mộ Đức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, mô hình “Tết sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phiên chợ Tết”, "Gian hàng 0 đồng”; xây dựng, ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác trở thành phúc lợi, lợi ích của tổ chức công đoàn dành cho đoàn viên.

TRỊNH PHƯƠNG (thực hiện)

            

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 


Ý kiến bạn đọc


.