Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024

16:39, 29/06/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2024. 
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/12/2024. Về đối tượng được gia hạn gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được quy định cụ thể tại Điều 3 của Nghị định 64.

Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp, bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 và kỳ tính thuế quý II, quý III/2024 của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn. 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/12/2024.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/12/2024.

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 5, tháng 6 và quý II/2024. Thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2024. Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2024. Thời gian gia hạn là 2 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9 năm 2024 và quý III/2024. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 của Nghị định 64. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 3 của Nghị định 65. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024. 

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024, số phải nộp kỳ thứ 2 năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định 64 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024. 
 
Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót bằng phương thức điện tử, gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế.
 
Tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc theo quý thì thời hạn nộp chậm nhất đến ngày 30/9/2024. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/0/2024 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này.  
 
PH.NGUYỄN - A.K
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 16:39, 29/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.