Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước 

21:51, 30/06/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2024/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
 
Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của các kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2024.
 
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
 
Ảnh: Internet

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế TTĐB đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. 
 
Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.
 
Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 65/2024/NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật về quản lý thuế. 
 
Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp giấy đề nghị chậm nhất là ngày 20/11/2024.
 
Cơ quan thuế sẽ không gửi thông báo về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp, có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp. 
 
Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định tại Nghị định số 65/2024/NĐ-CP thì phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

PH.NGUYỄN - AK
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 
Xuất bản lúc: 21:51, 30/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.