Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng
20:44 | 17/01/2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và thiếu tướng Lê Văn Tuyến được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công an. Như vậy hiện nay Bộ Công an có 7 thứ trưởng.
.
.