Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức Chánh Văn phòng, tiếp tục làm Người phát ngôn Bộ Công an
21:11 | 31/01/2023
Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.
.
.