Cập nhật lúc: 14:17, 06/03/2014 [GMT+7]
.

Phải đăng ký hình thức khai, nộp thuế VAT trước ngày 15-3


Tổng cục Thuế vừa có yêu cầu các cục thuế địa phương tiếp tục rà soát từng doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỉ đồng để hướng dẫn việc khai nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), đồng thời đề nghị các cơ sở kinh doanh đăng ký hình thức khai, nộp thuế VAT trước ngày 15-3.

Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ thông tin: “Cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh ghi rõ nội dung: “Cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”.
 

Theo L.THANH/Tuổi Trẻ Online

 

.