Cập nhật lúc: 09:44, 11/09/2013 [GMT+7]
.

Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi hỏi:

Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi hỏi:

Những hóa đơn tự in do bên bán cung cấp không gạch chéo những chổ trống thì có đúng hay không?           

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn thì:

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

Theo đó thì khi mua hàng cần chú ý và yêu cầu người bán thực hiện đúng theo quy định nêu trên.
 

.