Cập nhật lúc: 09:43, 11/09/2013 [GMT+7]
.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị hỏi về đối tượng chịu thuế


Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị hỏi:

a) Công ty ký hợp đồng vận chuyển bả mùn cho Công ty CP Đường thì hoạt động này có thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính  Sửa đổi bổ sung điểm a Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế hay không?

 b) Trong năm 2012 Đoàn thanh tra của UBND tỉnh có thanh tra, kiểm tra tài chính của Công ty thuộc các năm 2011 và năm 2012. Đoàn thanh tra đã không chấp nhận một số chi phí mà Công ty thực tế đã chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị Cục thuế xem xét có ý kiến vấn đề này.      
Trả lời:

a) Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Sửa đổi bổ sung điểm a Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC như sau: Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư cung cấp cho tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài khu công nghiệp) bao gồm các hoạt động thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải; bơm hút, vận chuyển và xử lý phân bùn, bể phốt; thông tắc công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước thải; quét dọn nhà vệ sinh công cộng; duy trì vệ sinh tại các nhà vệ sinh lưu động và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải khác”.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp Công ty chỉ thực hiện dịch vụ vận chuyển nên không thuộc đối tượng áp dụng không chịu thuế GTGT.
              
 b) Qua nội dung đơn vị trình bày thì Đoàn thanh tra của UBND tỉnh có thanh tra, kiểm tra tài chính của Công ty và đã không chấp nhận một số chi phí mà Công ty thực tế đã chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trường hợp này cơ quan thuế không phải là đơn vị trực tiếp thanh tra, kiểm tra tài chính của Công ty do vậy cơ quan thuế không có cơ sở để xem xét, đề nghị Công ty liên hệ với Đoàn thanh tra của UBND tỉnh để được giải đáp./.
 

.