Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
17:12 | 28/05/2022
Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương; bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng.
.
.