Công tác đối ngoại: Ngày càng đi vào chiều sâu
23:05 | 19/01/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân của Quảng Ngãi đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến cộng đồng quốc tế để thu hút đầu tư, đồng thời chủ động hội nhập, nâng cao uy tín và vị thế của tỉnh trong hội nhập quốc tế.
.
.