Đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
09:47 | 28/12/2022
(Baoquangngai.vn)- Năm 2022, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, riêng chỉ tiêu sản lượng về đích sớm 23 ngày. Để có được những kết quả trên, ngoài công tác vận hành sản xuất hiệu quả, thì công tác an ninh, an toàn, sức khỏe và môi trường của BSR cũng đã được đặt lên hàng đầu.
.
.