Xây dựng nông thôn mới: Mục tiêu cao, quyết tâm lớn
10:03 | 01/02/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, đến năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu có thêm 31 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 119/148 xã; trong đó có 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Có 7 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có ít nhất 1 huyện (Nghĩa Hành) đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân.
.
.