Nguyễn Thị Thắm – Tư vấn tài chính Hanwha Life Việt Nam: Tôi làm được, bạn cũng làm được!
14:21 | 18/03/2022
Là một tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ của Hanwha Life Việt Nam tại văn phòng Đức Phổ, Quảng Ngãi, nhưng câu chuyện cuộc đời và ý chí vượt khó của chị Nguyễn Thị Thắm đã trở thành món quà tinh thần ý nghĩa, lan tỏa năng lượng sống tích cực, thôi thúc nhiều người vượt qua nghịch cảnh.
.
.