Về việc tuyển dụng lao động

10:10, 31/10/2022
.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Công ty, với các nội dung sau:
 
I. Ngành nghề và số lượng tuyển dụng: Công nhân điện: 07 lao động.
 
II. Yêu cầu, tiêu chuẩn của người tham dự tuyển dụng:
 
- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tiêu chuẩn trình độ phù hợp với vị trí/chức danh cần tuyển dụng.
 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp điện hệ chính quy: Ưu tiên những trường hợp đã ký HĐLĐ ngắn hạn và những đối tượng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
 
- Độ tuổi: Từ 18-35 tuổi.
 
- Giới tính: Nam.
 
- Chiều cao: Từ 1 mét 60 trở lên.
 
- Có sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y Tế; đủ sức khỏe để làm việc và đáp ứng yêu cầu các nội dung tại Quy định sức khỏe của NLĐ làm việc trên cao trong EVN, ban hành kèm theo QĐ số 479/QĐ-EVN ngày 12/4/2021.
 
III. Địa điểm làm việc: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
IV. Chế độ làm việc:
 
Mức lương, thời hạn hợp đồng lao động và điều kiện làm việc của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:
 
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu phụ lục 1).
 
b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày dự tuyển).
 
c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày dự tuyển); Giấy chứng nhận sức khỏe phải có  ảnh (4x6) và được đóng dấu của cơ sở y tế. 
 
d) Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm chuyên ngành đào tạo cao đẳng/trung cấp điện.
 
e) Bản sao chứng thực giấy khai sinh và căn cước công dân/chứng minh nhân dân.
 
g) 02 ảnh màu 4x6 (ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày dự tuyển).
 
Lưu ý: 
 
- Hồ sơ dự tuyển không trả lại.
 
- Các ứng viên có hồ sơ tham gia dự tuyển vào ngày 22/9/2022, nếu có nhu cầu tham gia dự tuyển, Công ty sẽ xem xét sử dụng Hồ sơ đã được chấp nhận trước đó, tuy nhiên phải bổ sung Giấy khám sức khỏe (nếu thời hạn giấy Khám sức khỏe tính đến ngày 16/11/2022 quá 06 tháng) đồng thời phải bổ sung Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu phụ lục 1).
 
VI. Quy định về nộp hồ sơ và thời gian thi tuyển:
 
- Hồ sơ tuyển dụng cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của ứng viên gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Quảng Ngãi Số 270 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 
- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 21/10/2022 đến hết ngày 16/11/2022.
 
- Thời gian dự kiến thi tuyển: Trong tháng 11/2022 (Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau).
 
Cần biết thêm thông tin chi tiết liên hệ phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Quảng Ngãi, số điện thoại 0255.2210617 hoặc truy cập tại Website: https://pcquangngai.cpc.vn.
 
------------------------
 
 

Phụ lục 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————————

…….., ngày    tháng    năm

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

 

   Kính gửi:

Tên tôi là (viết chữ in hoa):                                                   Bí danh

Ngày sinh:                                                                            Nam, Nữ:

Số chứng minh thư nhân dân:                                                Ngày cấp:

Nơi cấp chứng minh thư nhân dân:

Hộ khẩu thường trú (*):

Địa chỉ đang ở (*):

Địa chỉ báo tin (*):

Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật:

Trình độ ngoại ngữ:

            Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí :

            Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau:

  1. Sơ yếu lý lịch;
  2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
  3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
  4. Các giấy tờ khác (theo yêu cầu của người sử dụng lao động);
  5. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên khi dự tuyển dụng lao động và các giấy tờ có liên quan khác;
  6. ………………………………..

            Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động.

 

                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

                                                                   (ký và ghi rõ họ, tên)

 

Ghi chú: (*) cần ghi rõ số nhà; thôn / tổ dân phố; xã / phường / thị trấn; Huyện / Quận / Thị xã / Thành phó thuộc Tỉnh; Tỉnh / Thành phố trực thuộc Trung ương.


Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————————

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

Họ và tên:                                                                                          Nam, nữ:

Tên thường gọi:

Sinh ngày… tháng … năm ….

Nơi sinh(*):

Nguyên quán(*):

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay(*):

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: ……………….. Ngày cấp……. …. Nơi cấp:………

Dân tộc:  ………………………                             Tôn giáo: …………….

Trình độ văn hóa:

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp:

Tình trạng sức khỏe hiện nay:

Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày … tháng … năm …

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam: ngày … tháng … năm …

Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP):                                    Ngày xuất ngũ:

Khi cần báo tin cho ai? ………………………Ở đâu?........

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

                                                               

Họ tên bố:                                                         Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay(*):

Địa chỉ liên hệ(*):

Họ tên mẹ:                                                         Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay(*):

Địa chỉ liên hệ(*):

 

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác,

thái độ chính trị của từng người)

Họ và tên:                                                                              Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay(*):

Địa chỉ liên hệ(*):

 

HỌ, TÊN VỢ HOẶC CHỒNG VÀ CÁC CON

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác,

thái độ chính trị của từng người)

 

Họ tên vợ, hoặc chồng:                                                       Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay(*):

Họ và tên các con: Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay:

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:

Kỷ luật:


Tôi xin cam đoan những lời khai ở trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản Sơ yếu lý lịch này.

 

 Xác nhận của thủ tưởng đơn vị,                        ……., ngày    tháng   năm 

     Chủ tịch Ủy ban nhân xã,                                        Người khai ký tên

         Phường, Thị trấn.

….. ngày    tháng    năm

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Cần ghi rõ số nhà; thôn/ tổ dân phố; xã / phường / thị trấn; huyện / quận / thị xã / thành phố thuộc tỉnh; Tỉnh / Thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

.