ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2022

18:53, 26/07/2022 [GMT+7]
.
UBND thành phố Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP), cụ thể như sau:
 
I. Nhu cầu tuyển dụng: 50 giáo viên, gồm: giáo viên mầm non: 02 chỉ tiêu, giáo viên tiểu học: 45 chỉ tiêu, giáo viên THCS (Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý): 08 chỉ tiêu.
 
II. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đăng ký tuyển dụng: theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, các trường trung học cơ sở công lập.
 
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu; Bản photo Bằng tốt nghiệp chuyên môn, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn không thuộc ngành đào tạo giáo viên; Giấy chứng nhận đối với đối tượng dự tuyển theo chính sách thu hút; Văn bằng, chứng chỉ hoặc Giấy xác nhận chứng minh có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển; 03 bì thư (có dán ten, ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ của người nhận); Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:
 
1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/7/2022 đến 17 giờ ngày 19/8/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).
 
2. Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố Quảng Ngãi (Số 57, đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
 
* Lưu ý: Tất cả thông tin liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND thành phố Quảng Ngãi, địa chỉ: thanhpho.quangngai.gov.vn, mục Thông tin tuyển dụng.
 
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố Quảng Ngãi, địa chỉ: số 57 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại: 0255.3825709 để được hướng dẫn.
 
.