UBND thị xã Đức Phổ thông báo

Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2022

20:22, 25/07/2022 [GMT+7]
.
UBND thị xã Đức Phổ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. 
 
Căn cứ Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022; UBND thị xã Đức Phổ thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
 
I. Nhu cầu tuyển dụng
 
Tuyển dụng 217 giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022, trong đó:
 
- Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.26): 53 chỉ tiêu.
 
- Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.29): 123 chỉ tiêu.
 
- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số: V.07.04.32): 39 chỉ tiêu.
 
- Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15.): 02 chỉ tiêu.
 
 
II. Điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển; nội dung, hình thức xét tuyển
 
Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND thị xã Đức Phổ.
 
III. Kinh phí, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
 
1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/7/2022 đến 17 giờ ngày 19/8/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).
 
2. Địa điểm nộp hồ sơ: tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã Đức Phổ, địa chỉ: số 67 Đỗ Quang Thắng, Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3859631.
 
3. Phí dự tuyển: thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Lệ phí dự tuyển và nộp lệ phí dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể đến các thí sinh sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ).
 
Lưu ý: tất cả các nội dung liên quan đến tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022 theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã Đức Phổ theo địa chỉ: ducpho.quangngai.gov.vn, tại mục “Tuyển dụng giáo viên năm 2022”.  
 
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) liên hệ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã Đức Phổ, địa chỉ: số 67 Đỗ Quang Thắng, Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3859631 để được hướng dẫn./.
 
.