UBND huyện Tư Nghĩa thông báo

Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2022

21:45, 22/07/2022 [GMT+7]
.
UBND huyện Tư Nghĩa thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:
 
I. Chỉ tiêu tuyển dụng
 
Tuyển dụng 30 viên chức giáo viên, trong đó:
 
1. Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 04 chỉ tiêu.
 
2. Giáo viên tiểu học hạng III: 16 chỉ tiêu.
 
3. Giáo viên mầm non hạng III: 10 chỉ tiêu.
 
II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; hình thức tuyển dụng, nội dung xét tuyển; hồ sơ dự tuyển; thời gian xét tuyển; phí dự tuyển
 
Thực hiện theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2022 và thông báo tuyển dụng theo chính sách thu hút (Quyết định và thông báo tuyển dụng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tư Nghĩa: https://tunghia.quangngai.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện).
 
III. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
 
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là từ ngày 21/7/2022 đến 17 giờ ngày 19/8/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).
 
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện Tư Nghĩa. Địa chỉ: số 486 đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa. Địa chỉ: số 486 đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0255.3913811.
 
 
.