Văn phòng UBND tỉnh thông báo

Thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh

15:20, 25/06/2022 [GMT+7]
.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông báo: 

- Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến, đề nghị truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.quangngai.gov.vn để đăng ký thực hiện nộp hồ sơ.

- Để tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ tổ chức, cá nhân đã nộp trực tuyến hoặc nộp trực tiếp từ ngày 10/6/2022 trở về trước, đề nghị truy cập địa chỉ https://motcuav1.quangngai.gov.vn để biết thông tin.

 

.