Hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp mới nhất 2021

14:05, 29/10/2021 [GMT+7]
.
Thành lập doanh nghiệp không thể thiếu việc chuẩn bị hồ sơ. Mỗi loại hình công ty, quý khách hàng sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng. Trước khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần…
 
Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 
(trách nhiệm hữu hạn Từ 2-50 thành viên)
 
Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty (Phụ lục I-3 Thông tư 02);
 
Điều lệ công ty
 
Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021);
 
Bản dự thảo điều lệ công ty
 
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 
Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ, tài liệu tương đương của tổ chức; văn bản ủy quyền, bản sao hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần góp vốn. 
 
Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ;
 
Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 
Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)
 
Giấy ủy quyền
 
Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần
 
1 Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu được quy định
 
1 Bản điều lệ công ty (Luật Vũ Long sẽ hỗ trợ nếu quý khách hàng không rõ vấn đề này)
 
1 Bản danh sách cổ đông sáng lập (Ghi rõ Họ tên; Giới tính; Ngày sinh; Dân tộc; Quốc tịch; CMTND hoặc Hộ chiếu; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;..
 
Nếu cổ đông là cá nhân sẽ phải photo CMTND hoặc hộ chiếu (1 bản)
 
Nếu cổ đông là tổ chức sẽ phải photo giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị tương đương (1 bản)
 
Nếu là nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải photo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 
Hồ sơ thành lập Công ty hợp danh
 
Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty hợp danh (Phụ lục I-5 Thông tư 02);
 
Điều lệ công ty.
 
Danh sách thành viên (Phụ lục I-9 Thông tư 02);
 
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 
Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 
Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 
Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 
Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân
 
Giấy đề nghị đăng ký.
 
Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp.
 
Quy trình thành lập công ty tiếp theo quý khách hàng cần thực hiện scan hồ sơ gửi đến dangkykinhdoanh.gov.vn. Sau đó chờ phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Các bước thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp như thế nào?
 
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Sở Khoa học & Đào tạo hoặc nộp online tại Cổng thông tin Quốc gia. Ở các tỉnh (thành phố) lớn như  Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,… chủ yếu áp dụng hình thức nộp qua mạng nhằm tiết kiệm thời gian.
 
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ thành lập công ty
 
+   Loại hình công ty dự định thành lập;
 
+   Tên và địa chỉ trụ sở chính công ty dự định thành lập;
 
+   Ngành nghề, mục tiêu kinh doanh, mục tiêu dự án đầu tư của khách hàng (ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án đầu tư dự định đăng ký);
 
+   Vốn đầu tư kinh doanh, mức vốn điều lệ dự định đăng ký;
 
+   Thông tin của sáng lập viên (thành viên/cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn…)
 
+   Các thông tin khác liên quan đến vấn đề thành lập công ty
 
Bước 2: Tư vấn các bước thành lập công ty phù hợp với yêu cầu khách hàng
 
Khách hàng sẽ được tư vấn về cách lựa chọn loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ,… liên quan đến việc hình thành và phát triển công ty. Tư vấn cho khách hàng về cách đặt tên doanh nghiệp cho phù hợp với quy định pháp luật về điều kiện về tên doanh nghiệp như: Quy định về cấm đặt tên trong doanh nghiệp, quy định về tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài…
 
Bước 3: Quý khách hàng ủy quyền Luật Vũ Long thực hiện các thủ tục thành lập công ty
 
Để Luật Vũ Long có thể đại diện khách hàng thực hiện những thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ theo yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhận kết quả.
 
Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp:
 
Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp và gửi cho khách hàng tham khảo qua email hoặc trực tiếp.
 
+   Hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phép đầu tư;
 
+   Xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty
 
+   Xây dựng Danh sách thành viên/Cổ đông sáng lập…;
 
+   Soạn thảo các quyết định bổ nhiệm, biên bản họp, quyết định chủ sở hữu (nếu cần thiết);
 
+   Soạn thảo hợp đồng liên doanh, hợp đồng nguyên tắc thuê nhà xưởng và các giấy tờ khác đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 
+   Các loại giấy tờ khác liên quan theo quy định.
 
Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký để xin cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
 
Hồ sơ sẽ được chuyên viên của chúng tôi nộp cho cơ quan đăng ký, hồ sơ sẽ được chúng tôi theo dõi và sẽ kịp thời có chỉnh sửa hoặc bổ sung về nội dung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên
 
Nhận kết quả, khắc dấu và công bố mẫu dấu, công bố việc thành lập công ty trên cổng thông tin quốc gia
 
Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục khắc dấu tròn, công bố mẫu dấu, công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia
 
Bước 4: Bàn giao kết quả thành lập công ty, hồ sơ gốc tận nơi cho khách hàng
 
Khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty, Luật Vũ Long sẽ bàn giao kết quả, hồ sơ lại quý khách hàng. Đồng thời, tiến hành nộp tờ khai thuế thay khách hàng (trong trường hợp khách hàng yêu cầu). Các vấn đề liên quan đến in hóa đơn,… Luật Vũ Long đều sẽ hỗ trợ tận tình.
 
Thông tin liên hệ Luật Vũ Long
 
Địa chỉ: Số 34 Đường 17, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 0908876320
Email: dichvuluatvulong@gmail.com
Website: dichvuluat.vn
 
.