Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

16:39, 25/07/2019 [GMT+7]
.
Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV NGUYÊN QUYẾT

Địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy lu rung           

Màu sơn: Vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): BOMAG BW213        

Nước sản xuất: Đức                        

Số động cơ: 7978843                    

Số khung: 101400850169    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
***********************************************
                      
Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV NGUYÊN QUYẾT

Địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300690263

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy lu rung           

Màu sơn: XANH

Nhãn hiệu (mác, kiểu): BOMAG SP2111        

Nước sản xuất: Đức                        

Số động cơ: 5852966            

Số khung: SP 2111878    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
***********************************************

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV NGUYÊN QUYẾT

Địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300690263

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi bánh xích           

Màu sơn: vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D31        

Nước sản xuất: Nhật Bản    
                
Số động cơ: 4D1052-41404                

Số khung: D31S16-23357    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
***********************************************

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PQ

Địa chỉ thường trú: TDP3, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi  
            
Màu sơn: Vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D60P-6        

Nước sản xuất: Nhật Bản                      

Số động cơ: NH-220-26180560
            
Số khung: D60P6-40170    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
***********************************************

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PQ

Địa chỉ thường trú: TDP3, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi      
        
Màu sơn: Vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D60P-6        

Số động cơ: NH-220-26150266            

Số khung: D60P6-33103    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
***********************************************

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PQ

Địa chỉ thường trú: TDP3, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi    
           
Màu sơn: Vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D60P-8        

Nước sản xuất: Nhật Bản                      

Số động cơ: 6D125-24831            

Số khung: D60P8-45830    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
***********************************************

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PQ

Địa chỉ thường trú: TDP3, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi        

Màu sơn: Vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D60P-6        

Nước sản xuất: Nhật Bản                      

Số động cơ: 6D125-20586                

Số khung: D60P11-50294    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
 
***********************************************
 
Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PQ

Địa chỉ thường trú: TDP3, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi               
Màu sơn: Vàng
Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D50P15        

Nước sản xuất: Nhật Bản                      

Số động cơ: 4D120-11-66716      
          
Số khung: D50P15-52475    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
***********************************************

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PQ

Địa chỉ thường trú: TDP3, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi    
           
Màu sơn: Vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D50P15        

Nước sản xuất: Nhật Bản                      

Số động cơ: 4D120-11-67309                
Số khung: D50P15-49776    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
***********************************************

Tên chủ sở hữu: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Địa chỉ thường trú: TDP Trường Thọ Tây, P. Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số CMND hoặc số hộ chiếu: 212091347     

Ngày cấp: 26/8/2013    Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy đào bánh lốp 
      
Màu sơn: Đỏ

Nhãn hiệu (mác, kiểu): DAEWOO SOLAR 80W    

Nước sản xuất: Hàn Quốc
                     
Số động cơ: 4BC2 900056                

Số khung: SOLAR80W-0250    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 

***********************************************

Tên chủ sở hữu: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Địa chỉ thường trú: TDP Trường Thọ Tây, P. Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số CMND hoặc số hộ chiếu: 212091347     

Ngày cấp: 26/8/2013    Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy đào bánh lốp       

Màu sơn: Đỏ

Nhãn hiệu (mác, kiểu): DAEWOO SOLAR 130W    

Nước sản xuất: Hàn Quốc                     

Số động cơ: DB58 200013                

Số khung: SOLAR130W-0382    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
 
.
.