Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

15:52, 29/05/2019 [GMT+7]
.

Qua công tác xử lý các vụ việc vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, Công an huyện Trà Bồng đã tiến hành tạm giữ đối với 21 xe mô tô, xe gắn máy (có danh sách kèm theo) là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng của số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nói trên.

Nay, Công an huyện Trà Bồng thông báo để chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng đối với các xe mô tô, xe gắn máy biết để đến Công an huyện Trà Bồng giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì những tang vật, phương tiện nêu trên, sẽ bị tịch thu, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo quy định. Mọi yêu cầu, khiếu nại về sau không được giải quyết.

Điện thoại liên hệ: 0255.3865178.


 

.