ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI:

Thông báo về việc ngừng cấp điện

17:12, 26/04/2019 [GMT+7]
.
Để bảo đảm an toàn cho việc thi công các công trình điện và khắc phục, xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện như sau:

Ngày 05/5/2019:

Từ 07h30 đến 12h00: xưởng sơ chế xương bò khô; khu xử lý chất thải rắn; mỏ đá Bình Nguyên; mỏ đá Trì Bình; mỏ đá Granit; tự dùng 220kV Dốc Sỏi; một phần xã Bình Nguyên và toàn bộ xã Bình Chánh – huyện Bình Sơn.

Ngày 10/5/2019:

Từ 07h30 đến 11h00: Đường Tế Hanh từ địa chỉ số 06 đến 212 – phường Trương Quang Trọng – TP.Quảng Ngãi.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực trên được biết để tiện bố trí công việc.     

Cần biết thêm chi tiết, xin gọi đến Trung tâm chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực Miền Trung – Điện thoại: 19001909; Phòng Điều độ – Công ty Điện lực Quảng Ngãi – Điện thoại: 0255 – 3710635.

ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

.