Cập nhật lúc: 15:36, 06/01/2017 [GMT+7]
.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ AUC MIỀN TRUNG:

Thông báo bán đấu giá


Tài sản: 68,7 m2 QSDĐ thuộc thửa số 91, tờ bản đồ số 38, tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 102506, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH.02857 do UBND huyện Đức Phổ cấp ngày 07 tháng 5 năm 2014 đứng tên ông Cao Vũ Kỳ và bà Cao Thị Lệ Quyên và tài sản gắn liền trên đất (58,71 m2 xây dựng).

- Giá khởi điểm: 185.839.000 đồng.

- Thời hạn xem tài sản: Đến 10 giờ, ngày 13/02/2017.

- Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký mua: Đến 11giờ, ngày 10/02/2017.

- Thời gian dự kiến bán đấu giá: 15 giờ 30 phút, ngày 14/02/2017.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký mua, tập trung xem tài sản, và dự kiến bán đấu giá: 410 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0935.493.279
               
                                                                                    

TRƯỞNG VPĐD TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
 

.