Cập nhật lúc: 09:41, 06/01/2017 [GMT+7]
.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ AUC MIỀN TRUNG

Thông báo bán đấu giá


Tài sản: 61 m2 QSDĐ thuộc thửa số 184, tờ bản đồ số 15 (UBND thị trấn La Hà), tại tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 360552 do UBND huyện Tư Nghĩa cấp ngày 31/12/2013 và tài sản gắn liền trên đất (khoảng 50 m2 xây dựng).

- Giá khởi điểm: 207.178.000 đồng.

- Thời hạn xem tài sản: Đến 10 giờ, ngày 13/02/2017.

- Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký mua: Đến 11giờ, ngày 10/02/2017.

- Thời gian dự kiến bán đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 14/02/2017.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký mua, tập trung xem tài sản, và dự kiến bán đấu giá: 410 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 
- Điện thoại: 0935.493.279


               
                            TRƯỞNG VPĐD TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

.