Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
 • 00

  Ngày

 • 00

  Giờ

 • 00

  Phút

 • 00

  Giây

abc
.
,
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
Cập nhật lúc 07:11, Thứ Sáu, 20/02/2015 (GMT+7)

*LÊ VIẾT CHỮ -  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng  theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chúng ta khép lại năm 2014 với nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn; thế giới, khu vực, Biển Đông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; tăng trưởng kinh tế trong nước phục hồi chậm; Nhà máy Lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động để bảo dưỡng tổng thể gần 2 tháng… nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng GRDP đạt 2,2% (kế hoạch từ 0 - 1%). GRDP bình quân đạt 2.215 USD/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Thu ngân sách đạt 26.676 tỷ đồng, vượt kế hoạch 6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 25%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.     

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ.


Bước sang năm 2015, Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với nguy cơ và thách thức, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong tỉnh, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 5.1.2015 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 15.1.2015 về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015, trong đó xác định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách liên quan đến thu hút đầu tư; nhất là những vấn đề bức xúc như quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, giao đất, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản…; hủy bỏ các thủ tục, các quy định không cần thiết, làm khó cho nhà đầu tư.

Cơ chế, chính sách phải tạo môi trường đầu tư  thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng theo quy luật của kinh tế thị trường; tạo cơ hội cho tất cả mọi người có vốn, có công nghệ và có năng lực quản lý đầu tư kinh doanh thành công trên địa bàn tỉnh; tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân. Tổ chức các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; giải quyết các ách tắc để khơi thông dòng vốn đưa vào sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có dự án tốt được tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư sản xuất kinh doanh; đổi mới công nghệ, tăng cường  đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp, công nghiệp chế biến.

 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ tặng Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: MT
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ tặng Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: MT


Hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận, giới thiệu dịch vụ ngân hàng đến các nhà đầu tư, dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là tại KKT Dung Quất, Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các ưu đãi về thuế theo quy định của Nhà nước; thường xuyên tổ chức thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Về phát triển công nghiệp, dịch vụ phải ưu tiên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định, phấn đấu vượt kế hoạch sản lượng năm 2015. Tập trung nguồn lực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch thực hiện các dự án lớn; trọng tâm là dự án Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP; dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất, Nhà máy bột giấy VNT 19.

Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh chủ động phối hợp với nhà đầu tư khảo sát nhu cầu sử dụng lao động để có kế hoạch đào tạo, tư vấn giới thiệu việc làm; đổi mới phương thức đào tạo nghề theo hướng gắn đào tạo với sử dụng lao động. Nhà nước hỗ trợ để người sử dụng lao động tự tổ chức đào tạo gắn với sử dụng lao động ổn định, lâu dài. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm; mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Về phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cần ưu tiên tổ chức thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa; kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông; phát triển chăn nuôi theo mô hình tập trung; nghiên cứu, thử nghiệm một số giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cá tầm, cây mắc ca, gấc, nấm... Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản. Kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học với nông dân để hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; có chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển đội tàu có công suất lớn. Tổ chức lại sản xuất trên biển theo hướng khuyến khích hình thành các hợp tác xã, doanh nghiệp tổ chức khai thác thủy sản xa bờ. Huy động nhiều nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.


Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh sẽ rất khó khăn do giá dầu liên tục giảm và Trung ương giao dự toán thu ngân sách cao hơn các năm trước. Do vậy, cần tích cực thực hiện các biện pháp chống thất thu, quyết liệt truy thu nợ thuế; nghiên cứu tác động của việc giảm giá dầu đến thu ngân sách để kịp thời có giải pháp cân đối thu, chi ngân sách 2015, không để thiếu hụt nguồn chi và bị động trong việc điều hành dự toán ngân sách. Quản lý chi chặt chẽ theo đúng dự toán được giao; hạn chế tối đa xử lý bổ sung ngoài dự toán; không mua xe công, trừ xe chuyên dùng và xe ô tô dùng chung theo quy định của Nhà nước. Dừng thực hiện và thu hồi các khoản kinh phí chi thường xuyên đến 30.6.2015 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa phê duyệt dự toán, chưa thực hiện; chưa tổ chức đấu thầu để bổ sung dự phòng ngân sách.

Công tác cải cách hành chính cần chú trọng vào việc nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Những quy trình, thủ tục nào gây khó cho nhà đầu tư, cho người dân thì phải kiên quyết hủy bỏ; từng bước áp dụng giải quyết thủ tục hành chính qua internet; xây dựng nền hành chính thân thiện, gần gũi để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu chất lượng về đề án vị trí việc làm đối với tất cả các cơ quan, đơn vị.

Cần làm rõ chức danh, tiêu chuẩn công chức và nhiệm vụ cụ thể của từng người. Việc đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên, chủ động tổ chức thanh tra công vụ; xử lý nghiêm túc cán bộ, công chức sai phạm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lao động, tài chính. Đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ công; từng bước chuyển đổi cơ chế cấp phát kinh phí sang đặt hàng cung ứng dịch vụ công, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ công.

 Đường ống dẫn dầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.                                    Ảnh: Bùi Thái Dũng
Đường ống dẫn dầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Bùi Thái Dũng


Tổ chức thực hiện chu đáo, đầy đủ công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách; chuẩn bị tốt phương án cấp không các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Tập trung rà soát, làm rõ các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách xây dựng nhà ở cho hộ nghèo để có biện pháp giải quyết. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo đối với 6 huyện miền núi, bảo đảm giảm nghèo bền vững, không để nguy cơ tái nghèo.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhà trường và Nhân dân phương thức đổi mới kỳ thi THPT năm 2015 để các em học sinh biết và lựa chọn phương án dự thi phù hợp; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra, nhất là bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ; đầu tư trang thiết bị y tế và nhân lực cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chủ động xử lý những ca bệnh phức tạp, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội nhân dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động kỷ niệm trong năm 2015 với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, các hoạt động du lịch phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí trong Nhân dân.

Nhiệm vụ năm 2015 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh; khơi dậy, phát huy sức mạnh từ nguồn lực con người, truyền thống văn hiến của quê hương núi Ấn – sông Trà; ý chí vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nhân, chung sức, đồng lòng xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

,
,
,