Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
 • 00

  Ngày

 • 00

  Giờ

 • 00

  Phút

 • 00

  Giây

abc
.
,
Những lời di huấn thiêng liêng
Cập nhật lúc 21:24, Thứ Sáu, 31/01/2014 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- 45 năm đã trôi qua, kể từ ngày Bác ra đi vào cõi người hiền, song những lời di huấn của Người trong Di chúc vẫn mãi mãi là lời dạy thiêng liêng, là một di sản vô giá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

TIN LIÊN QUAN

Trong 4 năm cuối đời, cứ vào dịp tháng Năm, Bác lại viết và chỉnh sửa bản di chúc. Lần đầu Bác viết  vào ngày 10.5.1965 nhân dịp mừng 75 tuổi và lần cuối cùng là ngày 10.5.1969. Bản Di chúc được Bác cân nhắc từng chữ, từng câu, đắn đo từng dòng, từ khởi thảo đến khi hoàn tất phải kéo dài mấy năm. Toàn bộ bản thảo Di chúc từ tháng 5.1965 đến tháng 5.1969 đầy chỗ sửa chữa, chỗ thêm, chỗ bớt, cân nhắc kỹ lưỡng, xác định rõ ràng… thấm đẫm tình yêu dân tộc, đất nước, quê hương; tấm lòng vì Đảng, vì dân, vì giai cấp, vì dân tộc của Bác.

 Tư tưởng xuyên suốt các lần viết của Người là vấn đề Đảng: “Trước hết nói về Đảng”. Từ bản viết đầu tới bản viết cuối cùng là sự thống nhất chặt chẽ về mặt nguyên tắc và bằng cả tình cảm thiết tha nhất. Điều đó cho thấy trong những năm, tháng cuối đời, Bác vẫn nghĩ trước hết về Đảng. Bác yêu cầu chúng ta cần đoàn kết trong Đảng để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

Bản Di chúc chỉ vỏn vẹn trên dưới 1.000 chữ mà Bác đã 8 lần nhắc đến hai từ “đoàn kết”, đủ để khẳng định điều tâm huyết nhất của Bác là việc giữ gìn, phát huy đoàn kết - nhân tố quan trọng nhất trong mọi yếu tố làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bác viết: "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Vì thế “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”.
 

Trong quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho 30 hiện vật, nhóm hiện vật vào năm 2012, có 5 Di thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận Bảo vật Quốc gia đó là: Tác phẩm Đường Kách mệnh; Nhật ký trong tù; bản thảo “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”; bản thảo  “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”  và bản Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác khẳng định, Đảng lấy phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc làm mục đích cao nhất. Đảng không được xa rời mục đích ấy. Ngoài mục đích ấy Đảng không có mục đích nào khác. Muốn đạt được mục đích đó, Đảng phải thật sự đoàn kết chặt chẽ. Trong Đảng phải có tổ chức, phải thương yêu đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, không vì mưu lợi cá nhân, chức quyền địa vị mà sinh ra chia rẽ, mâu thuẫn mất đoàn kết, làm suy yếu Đảng. “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng, Bác căn dặn phải: “...thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”.

Đây là lời dạy chí lý, chí tình của Bác và đến nay vẫn nóng hổi tính thời sự. Càng ngày, chúng ta càng thấy việc phê bình và tự phê bình càng khó hơn. Trong Đảng, trong đoàn thể, trong cơ quan, tổ chức dường như nhiều người chúng ta không dám nói thật vì sợ mất lòng. Phê bình mà toàn nói với nhau về ưu điểm, cái mạnh, cái được; còn khuyết điểm, cái yếu, cái chưa được thì không nói ra, hoặc nói chung chung, khái quát… Điều này dường như Bác cũng thấu hiểu. Bác dặn: “Phải có tình đồng chí và thương yêu lẫn nhau”. Không nên dùng phê bình để trù dập, để triệt tiêu nhau mà là để nâng dắt nhau cùng tiến lên.

Nói về vấn đề đạo đức cách mạng, Bác chỉ rõ: “Đảng ta là một đảng cầm quyền”, phải nắm vững mục đích của Đảng là “một lòng một dạ phục vụ nhân dân”, “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đây là một tư tưởng lớn, xuyên suốt của Bác. Ngay từ năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Bác Hồ đã dành hẳn chương đầu tiên để nói về “Tư cách người Kách mệnh”. Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, Bác lại dành hẳn chương ba để nói về “Tư cách và đạo đức cách mạng”.

Trong Di chúc, Bác còn căn dặn sau khi cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước giành được thắng lợi hoàn toàn thì: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tương lai. Người quan tâm đến việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”. Người đặc biệt coi trọng việc giáo dục và đào tạo thanh niên thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.  Và việc đầu tiên là chú ý tới con người, với cách nhìn vấn đề xã hội một cách toàn diện.

Đặc biệt, ngày Bác ra đi, đất nước ta còn đang trong chiến tranh ác liệt, nhưng với tầm nhìn chiến lược, Bác đã khẳng định: "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút  khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất”. Sáu năm sau ngày Bác ra đi, dự báo ấy của Bác đã thành hiện thực.

Kỷ niệm 45 năm ngày Bác đi xa và để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản Di chúc lịch sử (2.9.1969- 2.9.2014), cùng với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta và nhân dân ta có thể tự hào báo cáo với Bác về những thắng lợi và thành tựu giành được. Song chúng ta cũng xin nhận lỗi với Bác rằng, chúng ta còn chưa làm được nhiều điều Bác dặn. Trong việc xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bên cạnh những thành tựu, chúng ta còn phạm phải không ít sai lầm và khuyết điểm.

 Vì vậy, việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác không chỉ là thiết thực thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như Bác hằng mong muốn và khẳng định. Chỉ có như vậy, Đảng mới đủ sức mạnh nội lực, đủ năng lực lãnh đạo và hội tụ niềm tin của nhân dân để đưa công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước ta đi đến thành công.
 

Quỳnh Nhi
 

,
,
,