Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
 • 00

  Ngày

 • 00

  Giờ

 • 00

  Phút

 • 00

  Giây

abc
.
,
Xây dựng Tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Những tín hiệu đáng mừng
Cập nhật lúc 14:39, Thứ Ba, 31/01/2012 (GMT+7)

(QNg)- Những năm qua, loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển rất mạnh ở Quảng Ngãi. Theo đó, công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên cũng được Tỉnh uỷ, chủ doanh nghiệp (DN) quan tâm.  
 

Đồng chí Lê Thị Kim Thùy - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết:
"Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành công trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài quốc doanh là nhờ các chủ DN quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Các chủ DN có đủ điều kiện đều được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Những nhân tố này đã đóng vai trò "hạt nhân", làm nòng cốt trong công tác phát triển đảng viên mới và thành lập tổ chức đảng trong DN".

Khi đảng viên làm chủ doanh nghiệp

Đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Cty TNHH sản xuất Ống thép Trung Nghĩa (TP.Quảng Ngãi) cho biết: Điều kiện sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn. Để C.ty đứng vững trên thị trường, tạo thu nhập ổn định cho trên 60 công nhân buộc lãnh đạo C.ty phải có những cách làm mới. Trong đó, vấn đề thực hành tiết kiệm được chi bộ đề ra đều được các tổ chức đoàn thể, đảng viên (10 đồng chí), công nhân, lao động trong C.ty hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Số tiền tiết kiệm được, doanh nghiệp chi tăng lương, khen thưởng cho người lao động nhằm khích lệ  tinh thần làm việc của mọi người, tạo hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh. Doanh thu của C.ty  nếu như năm 2007 chỉ có 42 tỷ đồng thì năm 2010 đạt 65 tỷ đồng. Nhờ đó, thu nhập của người lao động cũng được tăng từ 1,5 triệu lên 2,3 triệu đồng/người/tháng.  

Còn đảng viên trẻ vừa tròn 1 tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Hân Nga - Giám đốc C.ty TNHH Thương mại vận tải Hân Nga, cảm nhận: "Chi bộ và đảng viên trong Công ty có những đóng góp rất quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thử thách để đứng vững, khẳng định được thương hiệu của mình. Việc tôi xin được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thành lập chi bộ đảng trong C.ty là một quyết định sáng suốt".

Theo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, đến nay có 50 chủ DN tư nhân vinh dự trở thành đảng viên. Ngoài ra trong năm 2011, các tổ chức cơ sở đảng ngoài quốc doanh đã đề nghị và được Đảng ủy khối Doanh nghiệp kết nạp 47 đảng viên và giới thiệu 76 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng.


Cầu nối DN với người lao động

Toàn tỉnh hiện có gần 2.740 (DN) ngoài quốc doanh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các Doanh nghiệp đặc biệt coi trọng việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong các DN tư nhân, C.ty TNHH, C.ty Cổ phần và DN có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới, theo tinh thần Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Đến nay có 30 DN có tổ chức đảng (28 DNTN, 1 DN có vốn nước ngoài và 1 DN 100% vốn nước ngoài), với trên 800 đảng viên sinh hoạt, trực thuộc Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh; 26 DN có tổ chức Công đoàn; 18 DN có tổ chức Đoàn thanh niên và 5 DN có tổ chức hội cựu chiến binh. Riêng tổ chức phụ nữ trong các DN được hoạt động dưới hình thức ban nữ công, do công đoàn cơ sở chỉ đạo.

Nhiều DN đánh giá cao sự hiện diện của tổ chức đảng, đoàn thể tại DN, vì đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong quá trình sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý DN. Các tổ chức đảng trong các DN đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của DN. Qua đó đã góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 mặt lợi ích: Nhà nước, DN và người lao động; thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể. Cũng từ đây, môi trường làm việc được lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhiều tổ chức đảng tuy mới thành lập nhưng đã xây dựng chương trình hành động sát với thực tế, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo.

Mới đây C.ty Doosan Vina - DN có 100% vốn nước ngoài đã thành lập tổ chức Đoàn thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hơn 1.800 lao động trẻ của C.ty được giáo dục, rèn luyện, hình thành tác phong công nghiệp, phát huy vai trò xung kích, đảm nhận những việc mới, việc khó, góp phần phát triển DN và kinh tế - xã hội ở địa phương. Đầu năm 2010, Chi bộ đảng C.ty Doosan Vina được thành lập với 5 đảng viên và đến nay có 10 đảng viên.

Mặc dù chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ và tốc độ phát triển DN của tỉnh nhưng có thể nói, việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và nhất là công tác phát triển đảng viên trong khối DN ngoài quốc doanh ở tỉnh ta đã có những tín hiệu đáng mừng. Để tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các DN ngoài quốc doanh trong các năm tới, giải pháp quan trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ DN về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể trong DN theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị.


Sa Huỳnh

 

,
,
,