Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
 • 00

  Ngày

 • 00

  Giờ

 • 00

  Phút

 • 00

  Giây

abc
.
,
82 mùa Xuân của Đảng - Nhìn lại và đi tới
Cập nhật lúc 04:01, Thứ Ba, 24/01/2012 (GMT+7)

 

* Thạc sĩ Lê Tiến Dũng


(QNg)- Thực tiễn cách mạng Việt Nam suốt 82 năm qua chứng minh rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu mang lại  thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng mà Đảng được tôi luyện và ngày càng trưởng thành.

Có thể khẳng định rằng, con đường độc lập dân tộc và CNXH mà Bác Hồ, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn là sự lựa chọn khách quan của chính lịch sử từ hơn 80 năm về trước. Sự nghiệp giải phóng dân tộc cho đến cuối những năm 20 của thế kỷ trước đòi hỏi một con đường mới đúng đắn, đòi hỏi có một chính đảng cách mạng kiểu mới của một giai cấp mới, giai cấp công nhân, một chính đảng được vũ trang bằng học thuyết cách mạng và khoa học của thời đại. Vì vậy, việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng thống nhất vào mùa Xuân năm 1930 là kết quả tất yếu của tiến trình lịch sử dân tộc.

Từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, phát triển đi lên không ngừng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đưa dân tộc ta từ thân phận một dân tộc nô lệ bước vào kỷ nguyên độc lập tự do. Cách mạng Tháng Tám đưa đến thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á.

Song, số phận của dân tộc ta vẫn chưa được yên ổn, lại phải 20 năm chiến đấu chống hơn 50 vạn quân Mỹ xâm lược và mấy triệu quân ngụy ở miền Nam, và chống cả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân cực kỳ tàn ác của đế quốc Mỹ tạo ra ở miền Bắc. Một lần nữa, lòng yêu nước và khí phách anh hùng cùng trí tuệ sáng tạo của nhân dân được Đảng ta khơi dậy và nhân lên. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam là một thông điệp mới của dân tộc ta với thế giới: Đế quốc Mỹ hoàn toàn không phải vô địch. Cái thiện nhất định thắng cái ác, văn minh nhất định thắng bạo tàn. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhân dân ta lại bắt tay vào xây dựng đất nước từ tro tàn, máu lửa. Với quyết tâm khắc phục khó khăn, với tinh thần kiên trì và tích cực trong tìm tòi thử nghiệm, nhân dân ta vẫn không nao núng trước  những biến động  về kinh tế- xã hội. Đảng ta quyết tâm làm chuyển biến tư duy, nhận thức và tư tưởng, xác định nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách mới, nhằm khắc phục khủng hoảng và tìm mọi cách đưa đất nước phát triển theo con đường XHCN.

Những tìm tòi, thử nghiệm trong thời kỳ 1979- 1986 đã chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho việc Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986). Đại hội này đã thực sự mở ra một bước ngoặt trên con đường quá độ lên CNXH ở nước ta.

Đặc biệt, trong những năm đổi mới gần đây, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nắm bắt và tổng kết thực tiễn sáng tạo của nhân dân, kịp thời đề ra các chủ trương đúng đắn, khơi dậy và phát huy được tiềm năng to lớn của dân tộc.

Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá (bình quân 7,26%/năm). Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố.

Những dấu ấn nổi bật nhất trong thời gian qua là Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 một cách tự tin, đĩnh đạc, đầy tinh thần trách nhiệm. Hiện Việt Nam đang quan hệ ngoại giao với hơn 170 nước và hơn 220 tổ chức kinh tế thương mại.

82 năm lịch sử của Đảng ta thật vô cùng vẻ vang. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Dân tộc ta thật anh hùng, Đảng ta thật vĩ đại. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam luôn giữ vững, phát huy vai trò tiên phong và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc; kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, gắn chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, độc lập dân tộc và CNXH. Có thể nói, Đảng ta vững mạnh không chỉ bằng lực lượng của cán bộ, đảng viên, mà chính là bằng sự liên hệ, gắn bó máu thịt với nhân dân lao động và mọi người yêu nước, đoàn kết chặt chẽ với mọi lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới.

Hiện nay, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy nhiên mở cửa, giao lưu hợp tác vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất trắc khó lường. Mặt khác, ở trong nước nhiều thách thức lớn đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất cứ thách thức nào. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cùng với tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng của CNXH chưa được khắc phục. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta… Mơ hồ, do dự, dao động – dù chỉ là thoáng qua về điều này sẽ mất tất cả.

Trước tình hình ấy, Đảng ta cần nâng cao chất lượng của Đảng về mọi mặt: Phẩm chất đạo đức cách mạng, tri thức khoa học, năng lực thực tiễn, để xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân. Đảng ta phải đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, củng cố, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển. Với tư duy khoa học, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và nghị lực to lớn được tôi luyện, trưởng thành trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng hơn 80 năm qua, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta, tận dụng thời cơ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.


Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 82 năm của Đảng, chúng ta càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng nhận định sáng suốt của Người: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh/Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no"./. 

,
,
,