"Quan tâm hơn nữa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật"

12:22, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Bà: ĐINH THỊ TÂM
 
Sinh ngày: 6.1.1982
 
Dân tộc: Hrê
 
Quê quán: Xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Địa lý
 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
Chức vụ hiện tại: Giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi.
 
Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2, huyện Bình Sơn.
 
Với tư cách là một người công tác trong ngành giáo dục, là ngành đảm trách nhiệm vụ quan trọng trong việc giáo dục con người, tôi hiểu rõ công việc của mình có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, đặc biệt là trong thời buổi hội nhập quốc tế và đổi mới chương trình giáo dục như hiện nay. Tôi ý thức được rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, tiếng nói và nguyện vọng của người dân ở địa phương. Tôi ứng cử với một mong muốn tha thiết là được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện chương trình hành động của mình như sau:
 
Thứ nhất, không ngừng học tập và trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.
 
Thứ hai, tập trung quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục theo xu hướng chung phù hợp với tình hình mới của đất nước, của địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình đối với ngành.
 
Thứ ba, tích cực phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học sinh để phòng tránh những hiện tượng tiêu cực trong học đường.
 
Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, có biện pháp giáo dục thích hợp đối với những em học sinh học yếu, kém và có biểu hiện muốn bỏ học như là: Động viên, giúp đỡ, thuyết phục để các em học tập đến nơi đến chốn.
 
Thứ năm, đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
 
Thứ sáu, thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, truyền đạt lại với HĐND tỉnh, với Đảng và Nhà nước để góp phần giải quyết chính đáng những vấn đề mà cử tri quan tâm./.
 
.