"Là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền"

11:57, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Bà: NGUYỄN THỊ VÂN TIÊN
 
Sinh ngày: 13.10.1980
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Ngữ văn
 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn.
 
Tôi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một vinh dự lớn của cá nhân, gia đình, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với cơ quan, cử tri và toàn thể nhân dân trong huyện.
 
Nếu được cử tri tin tưởng bầu vào HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực nghiên cứu học hỏi, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND để vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân. Cụ thể là:
 
- Lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri trong huyện; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, thân thiện với mọi người, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.
 
- Tiếp tục hướng dẫn triển khai xây dựng các mô hình nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, như mô hình “Khu dân cư 6 không”, “Họ tộc 4 không”, “Khu dân cư thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu”… là những mô hình tiêu biểu, nổi bật của tỉnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao, phấn đấu đến năm 2022 các xã trong huyện về đích nông thôn mới và huyện Bình Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
 
- Quan tâm đến đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ các trường hợp ốm đau bệnh tật, khó khăn đột xuất để các gia đình có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức vận động tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ đến với người dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng xảy ra.
 
- Tham gia các hoạt động giám sát của HĐND và của MTTQ, nhằm theo dõi, xem xét việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mà trọng tâm là những pháp luật trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của công dân.
 
Tôi mong rằng cử tri sẽ ủng hộ, động viên để bản thân có thêm động lực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, trước hết là nhiệm vụ của người công chức, công việc hiện tại ở cơ quan, với mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày một tốt hơn./.
 
.