"Huy động các nguồn lực để thực hiện giảm nghèo"

12:17, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: BÙI THANH HÀ
 
Sinh ngày: 28.7.1977
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện tại: Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Chức vụ hiện tại: Đảng ủy viên, Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi. 
 
Tôi rất vui mừng được Hội đồng Bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu về ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 2, huyện Bình Sơn. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND là một vinh dự đối với bản thân tôi, song cũng là trách nhiệm rất lớn trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng địa phương trong thời kỳ mới. Trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.
 
Tôi nhận thức rằng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND. Đại biểu HĐND là người phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét , đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết những bức xúc, yêu cầu chính đáng của nhân dân...
 
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
 
Từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, đã trang bị cho tôi những kiến thức thực tế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, tôi sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND, với chương trình hành động như sau:
 
Thứ nhất, luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp, tích cực thực hiện mục tiêu sớm đưa tỉnh ta trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Thứ hai, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ và có chất lượng các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động cử tri và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với HĐND và các cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của cử tri và nhân dân. Trên cơ sở đó, với tiếng nói có trách nhiệm của mình cùng với HĐND đề ra các chủ trương, nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh... đảm bảo tính khả thi cao, sát đúng với thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.
 
Thứ ba, bản thân tích cực, chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng các cấp. Trong đó, tôi sẽ nghiên cứu đề xuất một số vấn đề cụ thể như sau:
 
- Đề xuất với các cấp thẩm quyền trong việc sửa đổi Luật Đất đai để phù hợp với thực tế hiện nay như thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tách thửa.
 
- Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; giải pháp lựa chọn, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch; chế biến, chế tạo; xử lý nước thải, rác thải; năng lượng tái tạo; công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để đầu tư vào tỉnh nhà góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, cơ cấu kinh tế của tỉnh, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
 
- Tích cực tham mưu cho ngành mở rộng các loại hình dịch vụ ngân hàng phục vụ người dân đến tận vùng sâu, vùng xa. Đề xuất một số biện pháp để tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội để góp phần giảm nghèo.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND và chương trình hành động đã đề ra./.
 
.