"Đoàn kết, quyết tâm đưa huyện Bình Sơn trở thành thị xã vào năm 2025"

11:56, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: LƯƠNG KIM SƠN
 
Sinh ngày: 9.8.1969
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế - Kế hoạch; Đại học Luật
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Chức vụ hiện tại: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn.
 
Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, để cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Bình Sơn phát triển, đời sống nhân dân ngày càng tiến bộ cả về vật chất và tinh thần. Đó là niềm vinh dự và cũng là trọng trách nặng nề đối với bản thân tôi.
 
Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, là người đứng đầu cấp ủy của huyện Bình Sơn, tôi vui mừng, phấn khởi với những thành tích đạt được của nhân dân trong huyện, đồng thời cũng thấu hiểu và đặc biệt chia sẻ với những khó khănmà nhân dân trong huyện phải đối mặt. Với trách nhiệm đó, trong thời gian tới, nếu được cử tri trong huyện tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ quan tâm, ưu tiên thực hiện các nhóm vấn đề chính sau:
 
Thứ nhất, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để lắng nghe và chuyển tải ý kiến, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp của HĐND. Bản thân sẽ luôn suy nghĩ và hành động đứng trên phương diện của cử tri thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong huyện và cùng với các đại biểu HĐND tỉnh bàn bạc, ban hành các chính sách nhằm chăm lo, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 
Thứ hai, cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng, đưa huyện Bình Sơn trở thành thị xã vào năm 2025 và sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới, phấn đấu có từ 5 - 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 - 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng từ 20 - 25 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Muốn hoàn thành các mục tiêu quan trọng trên, trước hết tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX…
 
Thứ ba, với cương vị là Tỉnh ủy viên và kinh nghiệm công tác qua các chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh và Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi trong vùng dự án. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và phát triển bền vững KKT Dung Quất.
 
Thứ tư, chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội; quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm vấn đề đạo đức của giáo viên và học sinh; xây dựng hệ thống trường, lớp theo hướng kiên cố, hiện đại; đẩy mạnh thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng…
 
Thứ năm, lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đấu tranh phòng, chống và trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo xử lý những tình huống phát sinh, không để mất an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
Thứ sáu, lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Tôi tin tưởng rằng, nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ làm tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh nói chung và huyện Bình Sơn nói riêng./.
 
.