"Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri"

13:21, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: PHÙNG THÁI DUY
 
Sinh ngày: 14.7.1991
 
Dân tộc: Kinh
 
Quê quán: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế
 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
Chức vụ hiện tại: Chuyên viên, Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Tôi xin trình bày chương trình hành động và cam kết trách nhiệm nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:
 
- Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh.
 
 - Liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.
 
- Sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.
- Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
 
Trong thời gian công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh, được phân công tham mưu, giúp việc cho Ban Dân tộc HĐND tỉnh, bản thân tôi đã tham mưu tổ chức các cuộc giám sát về lĩnh vực chính sách dân tộc và miền núi; thẩm tra các đề án, các cơ chế, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
 
Qua hoạt động giám sát, tôi có điều kiện được gặp gỡ, tiếp xúc, nghe được ý kiến của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh (trong đó có 5 huyện miền núi), từ đó tôi đã tham mưu cho Ban có những kiến nghị đến UBND tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan để kịp thời có những chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật, chủ trương của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua hoạt động thẩm tra, tôi đã có những ý kiến đề xuất cho Ban, Thường trực HĐND tỉnh đối với những nội dung chưa đảm bảo về mặt pháp lý và thực tiễn, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định để có cơ sở ban hành nghị quyết.
 
Ngoài ra, bản thân cũng đã từng có thời gian khoảng 5 năm công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Hà (một trong 5 huyện miền núi của tỉnh), nên cũng cơ bản phần nào hiểu được cuộc sống, những khó khăn của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.
 
Vì thế, việc ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với mong muốn được lắng nghe, phản ánh những ý kiến, đề xuất của bà con cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; muốn trực tiếp đóng góp ý kiến của mình tại các phiên thảo luận kỳ họp HĐND tỉnh để cùng HĐND tỉnh đưa ra các giải pháp, các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và huyện Trà Bồng nói riêng.
 
Là một ứng cử viên trẻ tuổi, bản thân tôi chỉ mới có 8 năm kinh nghiệm công tác (trong đó có 3 năm công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh và 5 năm công tác tại huyện Sơn Hà), so với các ứng cử viên khác tôi có ít trải nghiệm thực tế, kinh nghiệm công tác. Tuy nhiên, tôi có lợi thế về tuổi trẻ, sự năng động, sáng tạo, hết mình vì công việc. Vì vậy, tôi nghĩ nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, đó là cơ hội tốt cho tôi khi được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh; đồng thời, đó cũng là một thách thức đối với một người trẻ như tôi cần có quyết tâm vượt qua. Nếu được sự tín nhiệm của bà con cử tri, tôi sẽ phấn đấu hết mình để làm tốt nhiệm vụ của một người đại biểu, tập trung vào các vấn đề sau:
 
- Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ra sức học tập, nghiên cứu thực tiễn, tiếp tục nâng cao trình độ năng lực để có đủ khả năng tham gia cùng HĐND tỉnh thực hiện chức năng quyết định và giám sát.
 
- Tiếp tục nghiên cứu các văn bản, tham mưu các cơ chế, chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là các chính sách giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi của tỉnh.
 
- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, gắn bó với nhân dân để lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan chức năng./.
 
 
.