Cập nhật lúc: 22:34, 17/05/2016 [GMT+7]
.

"Hỗ trợ công nghiệp địa phương phát triển; giúp nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất..."


 

Ông: TRẦN TUẤN ANH


Sinh ngày:  6.4.1964
Quê quán: Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Ngoại giao; Tiến sĩ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng , Bí thư Đảng bộ Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm)


Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Hội đồng Bầu cử quốc gia, Mặt trận Tổ quốc các cấp, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã giới thiệu tôi ra ứng cử ĐBQH khóa XIV tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội, tôi sẽ nguyện đem hết sức lực, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của cử tri. Cụ thể, sẽ tập trung ưu tiên vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, trân trọng lắng nghe, nắm bắt đầy đủ nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân, phản ánh đầy đủ tâm nguyện của nhân dân với Quốc hội, để kịp thời có quyết sách điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống... Tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân và gia đình phải thật sự gương mẫu, tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện tiết kiệm, không tiêu cực, không tham nhũng, lãng phí, các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu và các hành vi trái pháp luật.

Hai là, nghiên cứu lý luận và bám sát thực tiễn, tham gia vào việc xây dựng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tình hình khu vực và trên thế giới; phân tích, tổng hợp những vấn đề phát sinh, yêu cầu trong đời sống kinh tế, xã hội... Trong đó tập trung nhiệm vụ phát triển lĩnh vực: Năng lượng, công nghiệp nặng, dầu khí, công nghiệp nhẹ, công nghiệp địa phương; đảm bảo cân đối lớn về thị trường hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu, hợp tác quốc tế về kinh tế...

Ba là, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách để cùng với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật nói chung và những lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, xóa đói, giảm nghèo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết  XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực...

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tham mưu thuộc Bộ Công thương đẩy mạnh hiệu quả hoạt động khuyến công để động viên và huy động nguồn lực tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động; nâng cao hiệu lực pháp lý và tăng cường vai trò của ngành Công thương trong công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng phát triển CCN một cách hiệu quả, chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh; hỗ trợ tỉnh hoàn thành các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Năm là, trong bối cảnh nước ta đã hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu thuộc Bộ Công thương đặc biệt chú trọng đến lợi ích của đồng bào trong lĩnh vực nông nghiệp. Các hộ gia đình ở nông thôn có nhiều nguy cơ tổn thương nhất do phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt của nông sản nhập khẩu. Bộ Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ NN&PTNT hỗ trợ bà con nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ khí hóa nông nghiệp và nông thôn, đẩy nhanh tích tụ đất đai, nhanh chóng hình thành các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam... Hỗ trợ đào tạo nghề, khởi nghiệp... nhằm giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tham gia nhanh vào tiến trình đô thị hóa, công nghiệp hóa nông thôn.

Sáu là, thường xuyên tiếp xúc cử tri, thực hiện giám sát theo địa bàn, lĩnh vực. Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH...

Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân. Do đó, tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào nhân dân, mục tiêu cao cả là xây dựng đất nước giàu mạnh, quê hương phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp và giúp đỡ tận tình của cử tri và nhân dân; của các tổ chức chính trị, xã hội, các cấp, các ngành để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 

.