Gương sáng đảng viên- Kỳ 1: Bộ đội của dân
21:57 | 27/03/2023
(Báo Quảng Ngãi)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Thấm nhuần lời dạy của Người, nhiều đảng viên trên quê hương núi Ấn - sông Trà, đã trở thành tấm gương sáng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân với những cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh trong nhân dân để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
.
.