Video: Tư Nghĩa nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

04:12, 13/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm qua, huyện Tư Nghĩa đã tập trung nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia.
[links()]