Video: Chợ vắng khách, tiểu thương dè dặt trữ hàng Tết

11:01, 15/01/2022
.