Video: Niềm vui trong những ngôi nhà mới của người dân vùng lũ

12:09, 03/09/2021
.